Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "344"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2024/04/12"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2024/04/12"1. DECIZIE 722 12/12/2023

DECIZIA nr. 722 din 12 decembrie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 38 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  2. ORDIN 573 01/02/2024

  ORDIN nr. 573 din 1 februarie 2024privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  3. ORDIN 180 18/02/2024

  ORDIN nr. 180 din 18 februarie 2024privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

  EMITENT
 • Institutul Național de Statistică (și Studii Economice)
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  4. ORDIN 665 29/03/2024

  ORDIN nr. 665 din 29 martie 2024pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2024  5. ORDIN 919 09/04/2024

  ORDIN nr. 919 din 9 aprilie 2024privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului "Ştefan cel Mare" Suceava

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  6. ORDIN 1156 08/04/2024

  ORDIN nr. 1.156 din 8 aprilie 2024privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii GEVAGRO - S.R.L.

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  7. ORDIN 3724 05/02/2024

  ORDIN nr. 3.724 din 5 februarie 2024privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi intrarea în lichidare a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Program Prelungit "Garmy Kids" din municipiul Bucureşti, sectorul 4

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  8. ORDIN 3725 05/02/2024

  ORDIN nr. 3.725 din 5 februarie 2024privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Carol I" Feteşti din municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  9. ORDIN 3807 15/02/2024

  ORDIN nr. 3.807 din 15 februarie 2024privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Anastasia" din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  10. DECIZIE 8 28/03/2024

  DECIZIE nr. 8/2CN din 28 martie 2024privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

  EMITENT
 • Colegiul Medicilor Stomatologi din România
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 mai 2024