Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "323"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2002/05/16"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2002/05/16"



1. SISTEM 15/04/2002

 SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI din 15 aprilie 2002
ai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002



2. SISTEM 18/04/2002

 SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI din 18 aprilie 2002
ai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002



3. ORDIN 123 17/04/2002

 ORDIN nr. 123 din 17 aprilie 2002
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaţionale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu şi fără contribuţie personală, şi a sistemului de compensare a preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002



4. ORDIN 2068 18/04/2002

 ORDIN nr. 2.068 din 18 aprilie 2002
privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora

EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002



5. ORDIN 34 14/02/2002

 ORDIN nr. 34 din 14 februarie 2002
pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002

ACT ABROGAT



6. ORDIN 103 03/04/2002

 ORDIN nr. 103 din 3 aprilie 2002
pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

EMITENT: MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI - COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002

ACT ABROGAT



7. REGULAMENT 03/04/2002

 REGULAMENT din 3 aprilie 2002
privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

EMITENT: MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI - COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002

ACT ABROGAT



8. ORDIN 153 19/03/2002

 ORDIN nr. 153 din 19 martie 2002
pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002

ACT ABROGAT



9. ORDIN 187 15/04/2002

 ORDIN nr. 187 din 15 aprilie 2002
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002



10. ORDIN 278 18/04/2002

 ORDIN nr. 278 din 18 aprilie 2002
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaţionale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu şi fără contribuţie personală, şi a sistemului de compensare a preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002