Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "310"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/03/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/03/30"1. HOTARARE 364 16/03/2022

HOTĂRÂRE nr. 364 din 16 martie 2022privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 martie 2022  2. HOTARARE 424 25/03/2022

  HOTĂRÂRE nr. 424 din 25 martie 2022privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflat pe raza localităţii Balş din judeţul Olt

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 martie 2022  3. HOTARARE 425 25/03/2022

  HOTĂRÂRE nr. 425 din 25 martie 2022privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţii de cult deţinătoare, a unui teren aflat în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 martie 2022  4. ORDIN 39 29/03/2022

  ORDIN nr. 39 din 29 martie 2022pentru aprobarea Normelor procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 martie 2022  5. NORMA 29/03/2022

  NORME PROCEDURALE din 29 martie 2022privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 martie 2022  6. ORDIN 51 29/03/2022

  ORDIN nr. 51 din 29 martie 2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 aprilie 2022  7. ORDIN 52 29/03/2022

  ORDIN nr. 52 din 29 martie 2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 aprilie 2022  8. ORDIN 53 29/03/2022

  ORDIN nr. 53 din 29 martie 2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 aprilie 2022  9. ORDIN 54 29/03/2022

  ORDIN nr. 54 din 29 martie 2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 aprilie 2022  10. ORDIN 55 29/03/2022

  ORDIN nr. 55 din 29 martie 2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 aprilie 2022