Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "310"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/05/12"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/05/12"1. ORDIN 843 04/05/2010

 ORDIN nr. 843 din 4 mai 2010
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative", aferentă Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", domeniul major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare", operaţiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 12 mai 20102. DECIZIE 204 04/03/2010

 DECIZIE nr. 204 din 4 martie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 12 mai 20103. HG 430 28/04/2010

 HOTĂRÂRE nr. 430 din 28 aprilie 2010
privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 12 mai 20104. HG 431 28/04/2010

 HOTĂRÂRE nr. 431 din 28 aprilie 2010
privind desfiinţarea Centrului de sănătate din subordinea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 12 mai 20105. ORDIN 344 29/04/2010

 ORDIN nr. 344 din 29 aprilie 2010
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 534/2007

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 12 mai 20106. ORDIN 3743 30/04/2010

 ORDIN nr. 3.743 din 30 aprilie 2010
privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 12 mai 2010