Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "302"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2024/04/05"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2024/04/05"1. HOTARARE 284 28/03/2024

HOTĂRÂRE nr. 284 din 28 martie 2024privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 26327, precum şi închirierea unei suprafeţe de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2024  2. ORDIN 153 02/02/2024

  ORDIN nr. 153 din 2 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, Direcţia Silvică Suceava

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2024  3. ORDIN 1090 27/03/2024

  ORDIN nr. 1.090 din 27 martie 2024privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Solid House Holding - S.R.L.

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2024  4. PROCEDURA 02/04/2024

  PROCEDURĂ din 2 aprilie 2024de desemnare a furnizorilor civili de servicii de trafic aerian

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 mai 2024  5. ORDIN 3791 13/02/2024

  ORDIN nr. 3.791 din 13 februarie 2024privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "EuroEd" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2024  6. ORDIN 3793 13/02/2024

  ORDIN nr. 3.793 din 13 februarie 2024privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Retezat" Uricani din oraşul Uricani, judeţul Hunedoara

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2024  7. ORDIN 3798 13/02/2024

  ORDIN nr. 3.798 din 13 februarie 2024privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Petru Maior" din municipiul Reghin, judeţul Mureş

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2024  8. ORDIN 4046 22/03/2024

  ORDIN nr. 4.046 din 22 martie 2024privind retragerea acreditării domeniului de doctorat "Filologie" din cadrul Şcolii doctorale de Ştiinţe umaniste şi arte, organizată la Universitatea din Oradea

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2024  9. ORDIN 4047 22/03/2024

  ORDIN nr. 4.047 din 22 martie 2024privind acreditarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" în cadrul Şcolii doctorale de Ingineria resurselor vegetale şi animale, organizată la Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2024  10. ORDIN 891 02/04/2024

  ORDIN nr. 891 din 2 aprilie 2024pentru aprobarea procedurii de desemnare a furnizorilor civili de servicii de trafic aerian

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 mai 2024