Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "296"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/05/23"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/05/23"1. HOTARARE 24 21/05/2013

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 21 mai 2013
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate - COM (2013) 155 final

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 23 mai 20132. HOTARARE 26 22/05/2013

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 22 mai 2013
privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 23 mai 20133. DECIZIE 164 12/03/2013

 DECIZIE nr. 164 din 12 martie 2013
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 23 mai 20134. HG 271 15/05/2013

 HOTĂRÂRE nr. 271 din 15 mai 2013
pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 23 mai 2013

ACT ABROGAT5. STRATEGIE 15/05/2013

 STRATEGIE din 15 mai 2013
de securitate cibernetică a României

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 23 mai 20136. ORDIN 66 20/05/2013

 ORDIN nr. 66 din 20 mai 2013
privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 31 mai 2013

ACT ABROGAT7. ORDIN 1897 16/05/2013

 ORDIN nr. 1.897 din 16 mai 2013
privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale "Parc Industrial Feteşti" - S.A.

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 23 mai 2013