Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "294"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2024/04/04"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2024/04/04"1. ANEXA 15/03/2024

ANEXE din 15 martie 2024pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023

EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  2. ORDIN 51 15/03/2024

  ORDIN nr. 51 din 15 martie 2024pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023

  EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  3. HOTARARE 276 28/03/2024

  HOTĂRÂRE nr. 276 din 28 martie 2024pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi instituţiile din subordine şi sub autoritate, precum şi termenele de clasificare aferente acestora

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  4. HOTARARE 278 28/03/2024

  HOTĂRÂRE nr. 278 din 28 martie 2024privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" al Judeţului Vaslui, respectiv Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mr. Constantin Ene" al Judeţului Bacău

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  5. HOTARARE 279 28/03/2024

  HOTĂRÂRE nr. 279 din 28 martie 2024privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare a imobilului cu nr. MF 168377 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  6. ORDIN 05/03/2024

  ORDIN nr. 536 din 5 martie 2024pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A.

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  7. ORDIN 752 14/03/2024

  ORDIN nr. 752 din 14 martie 2024pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A.

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  8. ORDIN 607 27/03/2024

  ORDIN nr. 607 din 27 martie 2024pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A.

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  9. ORDIN 4034 22/03/2024

  ORDIN nr. 4.034 din 22 martie 2024pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  10. METODOLOGIE 22/03/2024

  METODOLOGIE din 22 martie 2024privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024