Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "289"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2006/03/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2006/03/30"1. ORDIN 131 22/03/2006

 ORDIN nr. 131 din 22 martie 2006
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 20062. DECIZIE 174 28/02/2006

 DECIZIE nr. 174 din 28 februarie 2006
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 din Codul penal

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 20063. HG 338 16/03/2006

 HOTĂRÂRE nr. 338 din 16 martie 2006
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 262/2005 privind trecerea unor terenuri, proprietate publică a statului, din administrarea Autorităţii Naţionale a Vămilor în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 20064. HG 346 16/03/2006

 HOTĂRÂRE nr. 346 din 16 martie 2006
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.405/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Autorităţii Naţionale a Vămilor în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 20065. ORDIN 61 13/03/2006

 ORDIN nr. 61 din 13 martie 2006
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2007

ACT ABROGAT6. ORDIN 83 31/01/2006

 ORDIN nr. 83 din 31 ianuarie 2006
privind modificarea Procedurilor privind implementarea subprogramului "Investiţii în servicii sociale"

EMITENT: MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 20067. ORDIN 101 22/03/2006

 ORDIN nr. 101 din 22 martie 2006
privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 64/2006

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 20068. DECIZIE 175 28/02/2006

 DECIZIE nr. 175 din 28 februarie 2006
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 din Codul de procedură penală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 20069. NORMA 13/03/2006

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ*) din 13 martie 2006
privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 bis din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 2006

ACT ABROGAT10. ORDIN 82 31/01/2006

 ORDIN nr. 82 din 31 ianuarie 2006
privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii"

EMITENT: MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 2006