Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "287"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2006/03/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2006/03/30"1. OUG 24 29/03/2006

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 29 martie 2006
pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 20062. ORDIN 142 24/03/2006

 ORDIN nr. 142 din 24 martie 2006
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 2006

ACT ABROGAT3. HG 334 16/03/2006

 HOTĂRÂRE nr. 334 din 16 martie 2006
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 25 noiembrie 2005 şi la Zagreb la 5 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 20064. AMENDAMENT 25/11/2005

 AMENDAMENT din 25 noiembrie 2005
între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 20065. ORDIN 130 22/03/2006

 ORDIN nr. 130 din 22 martie 2006
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 2006