Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "283"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2004/03/31"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2004/03/31"1. DECIZIE 41 29/01/2004

 DECIZIE nr. 41 din 29 ianuarie 2004
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 31 martie 20042. HG 354 18/03/2004

 HOTĂRÂRE nr. 354 din 18 martie 2004
privind recunoaşterea Fundaţiei "Anastasia" ca fiind de utilitate publică

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 31 martie 20043. HG 356 18/03/2004

 HOTĂRÂRE nr. 356 din 18 martie 2004
privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi interne în vederea achiziţionării şi montării de centrale termice proprii cu consum de gaz metan şi de instalaţii de irigare şi fertilizare prin picurare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 31 martie 20044. HG 357 18/03/2004

 HOTĂRÂRE nr. 357 din 18 martie 2004
privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 31 martie 2004

ACT ABROGAT5. HG 363 18/03/2004

 HOTĂRÂRE nr. 363 din 18 martie 2004
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri situate în judeţul Sibiu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 31 martie 20046. HOTARARE 3 05/02/2004

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 februarie 2004
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit "Devotaţii" Mătăsari OC

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 31 martie 20047. ORDIN 293 19/03/2004

 ORDIN nr. 293 din 19 martie 2004
pentru aprobarea modelului Declaraţiei de interese a membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale a Medicamentului

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 31 martie 20048. HG 351 18/03/2004

 HOTĂRÂRE nr. 351 din 18 martie 2004
pentru modificarea poziţiei nr. 40 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului, cu modificările ulterioare, şi pentru transmiterea unui teren proprietate publică a statului în suprafaţă de 59,20 ha şi a mijloacelor fixe aferente din administrarea Staţiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, Direcţia Silvică Focşani

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 31 martie 2004