Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "28"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2009/01/14"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2009/01/14"1. METODOLOGIE 13/11/2008

 METODOLOGIE din 13 noiembrie 2008
privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 2009

ACT ABROGAT2. DECRET 7 13/01/2009

 DECRET nr. 7 din 13 ianuarie 2009
pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 20093. DECRET 8 13/01/2009

 DECRET nr. 8 din 13 ianuarie 2009
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 20094. HG 2 09/01/2009

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 ianuarie 2009
pentru acordarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială pe anul 2009 la Ministerul Economiei pentru sectorul minier

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 20095. REGULAMENT 1 06/01/2009

 REGULAMENT nr. 1 din 6 ianuarie 2009
pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 20096. LISTA 4 09/01/2009

 LISTĂ nr. 4 din 9 ianuarie 2009
partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 9 ianuarie 2009 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38. alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.395/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului în Circumscripţia electorală

EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 20097. ORDIN 5913 13/11/2008

 ORDIN nr. 5.913 din 13 noiembrie 2008
pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 2009

ACT ABROGAT8. ORDIN 18 09/01/2009

 ORDIN nr. 18 din 9 ianuarie 2009
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 2009