Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "277"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/05/16"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/05/16"1. HG 244 15/05/2013

 HOTĂRÂRE nr. 244 din 15 mai 2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20132. DECIZIE 180 23/04/2013

 DECIZIE nr. 180 din 23 aprilie 2013
privind sancţionarea Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20133. DECIZIE 199 26/04/2013

 DECIZIE nr. 199 din 26 aprilie 2013
privind sancţionarea Societăţii "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20134. HG 246 15/05/2013

 HOTĂRÂRE nr. 246 din 15 mai 2013
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Cune Marin

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20135. ORDIN 63 14/05/2013

 ORDIN nr. 63 din 14 mai 2013
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20136. ORDIN 3653 29/04/2013

 ORDIN nr. 3.653 din 29 aprilie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20137. HG 239 08/05/2013

 HOTĂRÂRE nr. 239 din 8 mai 2013
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20138. HG 245 15/05/2013

 HOTĂRÂRE nr. 245 din 15 mai 2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2013