Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "272"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/05/15"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/05/15"1. DECIZIE 116 05/03/2013

 DECIZIE nr. 116 din 5 martie 2013
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 15 mai 20132. DECIZIE 118 05/03/2013

 DECIZIE nr. 118 din 5 martie 2013
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 15 mai 20133. ORDIN 1225 13/05/2013

 ORDIN nr. 1.225 din 13 mai 2013
privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 15 mai 20134. ORDIN 50 07/05/2013

 ORDIN nr. 50 din 7 mai 2013
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 31 mai 20135. ORDIN 59 07/05/2013

 ORDIN nr. 59 din 7 mai 2013
privind aprobarea unor licenţe de concesiune şi de dare în administrare pentru explorare şi pentru modificarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 11/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highiş Sud

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 15 mai 2013