Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "238"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/04/25"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/04/25"1. HG 174 10/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 174 din 10 aprilie 2013
privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unui drum, trecut din domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 25 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 20132. DECIZIE 48 17/04/2013

 DECIZIE nr. 48 din 17 aprilie 2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 136A din 28 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având ca obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 20 septembrie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 247/2011

EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 25 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 20133. DECIZIE 136 28/09/2012

 DECIZIE nr. 136A din 28 septembrie 2012
privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având ca obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 20 septembrie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 247/2011

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX A CIVILĂ ŞI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 25 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 20134. ORDIN 40 19/04/2013

 ORDIN nr. 40 din 19 aprilie 2013
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 25 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 20135. ORDIN 511 12/04/2013

 ORDIN nr. 511 din 12 aprilie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 25 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 01 aprilie 20136. ORDIN 196 01/04/2013

 ORDIN nr. 196 din 1 aprilie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 25 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 01 aprilie 2013