Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "230"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/04/22"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/04/22"1. LEGE 105 18/04/2013

 LEGE nr. 105 din 18 aprilie 2013
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 20132. DECRET 400 18/04/2013

 DECRET nr. 400 din 18 aprilie 2013
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 20133. LEGE 106 18/04/2013

 LEGE nr. 106 din 18 aprilie 2013
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 20134. OUG 28 10/04/2013

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 20135. HG 176 16/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 176 din 16 aprilie 2013
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 20136. HG 178 16/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 178 din 16 aprilie 2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 20137. ORDIN 39 17/04/2013

 ORDIN nr. 39 din 17 aprilie 2013
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naţionale de ordine publică 2014-2020

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 aprilie 20138. ORDIN 354 11/03/2013

 ORDIN nr. 354 din 11 martie 2013
privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 20139. HG 175 16/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 175 din 16 aprilie 2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 201310. ORDIN 1641 09/04/2013

 ORDIN nr. 1.641 din 9 aprilie 2013
privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 2013