Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "227"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/03/08"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/03/08"1. HOTARARE 301 02/03/2022

HOTĂRÂRE nr. 301 din 2 martie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 227 din 08 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2022  2. HOTARARE 305 02/03/2022

  HOTĂRÂRE nr. 305 din 2 martie 2022privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Galaţi, Mureş, Iaşi, Sălaj, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Sibiu şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 227 din 08 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2022  3. HOTARARE 306 02/03/2022

  HOTĂRÂRE nr. 306 din 2 martie 2022privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Olt, Alba, Ilfov, Suceava, Vrancea, Braşov, Covasna, Prahova, Dolj şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 227 din 08 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2022  4. HOTARARE 307 02/03/2022

  HOTĂRÂRE nr. 307 din 2 martie 2022privind modificarea valorii de inventar a imobilului 1166, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al oraşului Chitila, judeţul Ilfov, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 227 din 08 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2022  5. HOTARARE 309 02/03/2022

  HOTĂRÂRE nr. 309 din 2 martie 2022privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 227 din 08 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2022  6. HOTARARE 310 02/03/2022

  HOTĂRÂRE nr. 310 din 2 martie 2022privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 227 din 08 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2022  7. ORDIN 37 22/02/2022

  ORDIN nr. 37 din 22 februarie 2022privind abrogarea alin. (2) al art. 8 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor

  EMITENT
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 227 din 08 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2022  8. ORDIN 213 24/02/2022

  ORDIN nr. 213 din 24 februarie 2022privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 227 din 08 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2022  9. ORDIN 251 01/03/2022

  ORDIN nr. 251 din 1 martie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

  EMITENT
 • Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 227 din 08 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2022  10. ORDIN 331 02/03/2022

  ORDIN nr. 331 din 2 martie 2022privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 227 din 08 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2022