Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "215"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2014/03/26"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2014/03/26"1. HOTARARE 21 18/03/2014

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 18 martie 2014
pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 26 martie 20142. HOTARARE 23 24/03/2014

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 24 martie 2014
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 26 martie 20143. HOTARARE 14 25/03/2014

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 25 martie 2014
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 26 martie 20144. ORDIN 47 13/03/2014

 ORDIN nr. 47 din 13 martie 2014
privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 26 martie 20145. ORDIN 53 19/03/2014

 ORDIN nr. 53 din 19 martie 2014
privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/2014

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 26 martie 20146. ORDIN 298 18/03/2014

 ORDIN nr. 298 din 18 martie 2014
pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 26 martie 20147. DECIZIE 92 04/03/2014

 DECIZIE nr. 92 din 4 martie 2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale

EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA - BIROUL EXECUTIV
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 26 martie 20148. ORDIN 104 06/03/2014

 ORDIN nr. 104/IG din 6 martie 2014
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 26 martie 2014

ACT ABROGAT9. PROCEDURA 06/03/2014

 PROCEDURĂ din 6 martie 2014
privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 26 martie 2014

ACT ABROGAT10. ORDIN 203 11/03/2014

 ORDIN nr. 203 din 11 martie 2014
pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 26 martie 2014