Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "204"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/04/10"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/04/10"1. LEGE 77 05/04/2013

 LEGE nr. 77 din 5 aprilie 2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 13 aprilie 20132. DECRET 350 04/04/2013

 DECRET nr. 350 din 4 aprilie 2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20133. LEGE 78 05/04/2013

 LEGE nr. 78 din 5 aprilie 2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 13 aprilie 20134. DECRET 351 04/04/2013

 DECRET nr. 351 din 4 aprilie 2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20135. LEGE 79 05/04/2013

 LEGE nr. 79 din 5 aprilie 2013
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 13 aprilie 20136. DECRET 352 04/04/2013

 DECRET nr. 352 din 4 aprilie 2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20137. HOTARARE 14 02/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 2 aprilie 2013
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (text cu relevanţă pentru SEE) - COM (2013) 27 final

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20138. HOTARARE 15 02/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 2 aprilie 2013
cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa feroviară (reformare) (text cu relevanţă pentru SEE) - COM (2013) 31 final

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20139. HOTARARE 16 08/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 8 aprilie 2013
cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a reţelelor şi a informaţiei în Uniune COM (2013) 48 final

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 201310. ORDIN 435 03/04/2013

 ORDIN nr. 435 din 3 aprilie 2013
privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 2013

ACT ABROGAT