Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "204"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/04/10"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/04/10"1. LEGE 77 05/04/2013

 LEGE nr. 77 din 5 aprilie 2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 13 aprilie 20132. DECRET 352 04/04/2013

 DECRET nr. 352 din 4 aprilie 2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20133. HOTARARE 14 02/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 2 aprilie 2013
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (text cu relevanţă pentru SEE) - COM (2013) 27 final

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20134. HOTARARE 15 02/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 2 aprilie 2013
cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa feroviară (reformare) (text cu relevanţă pentru SEE) - COM (2013) 31 final

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20135. DECIZIE 61 21/02/2013

 DECIZIE nr. 61 din 21 februarie 2013
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20136. DECIZIE 47 12/02/2013

 DECIZIE nr. 47 din 12 februarie 2013
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20137. DECIZIE 56 12/02/2013

 DECIZIE nr. 56 din 12 februarie 2013
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20138. ORDIN 26 25/03/2013

 ORDIN nr. M.26 din 25 martie 2013
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 20139. ORDIN 8157 04/04/2013

 ORDIN nr. 8.157 din 4 aprilie 2013
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 201310. DECRET 350 04/04/2013

 DECRET nr. 350 din 4 aprilie 2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 2013