Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "186"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/03/24"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/03/24"1. ORDIN 360 16/03/2010

 ORDIN nr. 360 din 16 martie 2010
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Mediului şi Pădurilor

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 20102. ORDIN 3425 16/03/2010

 ORDIN nr. 3.425 din 16 martie 2010
privind divizarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Genesis" Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 20103. ORDIN 3429 16/03/2010

 ORDIN nr. 3.429 din 16 martie 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 20104. ORDIN 14 17/03/2010

 ORDIN nr. 14 din 17 martie 2010
privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 20105. REGULAMENT 7 17/03/2010

 REGULAMENT nr. 7 din 17 martie 2010
pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 20106. ORDIN 213 17/03/2010

 ORDIN nr. 213 din 17 martie 2010
pentru publicarea acceptării Instrucţiunilor din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.235(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 1 decembrie 2006

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 20107. REZOLUTIE 235 01/12/2006

 REZOLUŢIA nr. MSC.235(82) din 1 decembrie 2006
pentru adoptarea Instrucţiunilor din 2006 privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg

EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 20108. INSTRUCTIUNI 01/12/2006

 INSTRUCŢIUNI din 1 decembrie 2006
privind proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg

EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 20109. HG 193 09/03/2010

 HOTĂRÂRE nr. 193 din 9 martie 2010
privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 201010. DECRET 366 18/03/2010

 DECRET nr. 366 din 18 martie 2010
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 2010