Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "186"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2006/02/27"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2006/02/27"1. ORDIN 732 22/12/2005

 ORDIN nr. 732 din 22 decembrie 2005
pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 20062. ORDIN 117 02/02/2006

 ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006
pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 20063. ORDIN 113102 10/02/2006

 ORDIN nr. 113.102 din 10 februarie 2006
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 20064. HG 185 09/02/2006

 HOTĂRÂRE nr. 185 din 9 februarie 2006
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Craiova" - S.A. în domeniul public al comunei Roşia de Amaradia şi, respectiv, al comunei Bustuchin, judeţul Gorj, şi în administrarea consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 20065. HG 190 09/02/2006

 HOTĂRÂRE nr. 190 din 9 februarie 2006
privind producţia şi finanţarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW", în anul 2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 20066. HG 170 03/02/2006

 HOTĂRÂRE nr. 170 din 3 februarie 2006
privind organizarea Conferinţei paneuropene a miniştrilor transporturilor privind transportul pe căile navigabile interioare, ce se va desfăşura la Bucureşti în perioada 13-14 septembrie 2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 20067. HG 183 09/02/2006

 HOTĂRÂRE nr. 183 din 9 februarie 2006
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele consilii judeţene şi pentru Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 20068. DECIZIE 28 19/01/2006

 DECIZIE nr. 28 din 19 ianuarie 2006
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 20069. DECIZIE 37 19/01/2006

 DECIZIE nr. 37 din 19 ianuarie 2006
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 şi ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 200610. METODOLOGIE 22/12/2005

 METODOLOGIE din 22 decembrie 2005
referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 2006