Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "182"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2024/03/06"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2024/03/06"1. ORDIN 691 23/01/2024

ORDIN nr. 691 din 23 ianuarie 2024privind modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1.333/2021

EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 06 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 06 martie 2024  2. ORDIN 727 29/02/2024

  ORDIN nr. 727 din 29 februarie 2024privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 06 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 06 martie 2024  3. ORDIN 736 04/03/2024

  ORDIN nr. 736 din 4 martie 2024privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 06 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 06 martie 2024  4. ORDIN 145 02/02/2024

  ORDIN nr. 145 din 2 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând comunei Răşinari, Unitatea de Producţie VII Cânaia, judeţele Sibiu şi Vâlcea

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 06 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 06 martie 2024  5. ORDIN 162 02/02/2024

  ORDIN nr. 162 din 2 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând comunei Runcu Salvei, Unitatea de Producţie I Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 06 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 06 martie 2024  6. ORDIN 320 14/02/2024

  ORDIN nr. 320 din 14 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Sfintei Mănăstiri Hurezi, Unitatea de Producţie I Sfânta Mănăstire Hurezi, judeţul Vâlcea

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 06 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 06 martie 2024  7. HOTARARE 14 29/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 14 din 29 februarie 2024privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 27 aprilie 2024

  EMITENT
 • Camera Auditorilor Financiari din România
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 06 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 06 martie 2024  8. NORMA 29/02/2024

  NORME din 29 februarie 2024pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 27 aprilie 2024

  EMITENT
 • Camera Auditorilor Financiari din România
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 06 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 06 martie 2024  9. HOTARARE 16 29/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 16 din 29 februarie 2024privind convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 27 aprilie 2024

  EMITENT
 • Camera Auditorilor Financiari din România
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 06 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 06 martie 2024