Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "164"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/03/27"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/03/27"1. DECRET 329 26/03/2013

 DECRET nr. 329 din 26 martie 2013
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Comandor

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 martie 20132. DECRET 330 26/03/2013

 DECRET nr. 330 din 26 martie 2013
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 martie 20133. DECIZIE 28 05/02/2013

 DECIZIE nr. 28 din 5 februarie 2013
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 martie 20134. DECIZIE 29 11/03/2013

 DECIZIE nr. 29 din 11 martie 2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012

EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 martie 20135. INCHEIERE 12/12/2012

 ÎNCHEIERE din 12 decembrie 2012
privind apelurile formulate de apelantele Societatea Română de Televiziune, COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), S.C. ANTENA TV GROUP - S.A., S.C. SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L., S.C. PRO TV - S.A., cu sediul ales la Cabinet av. Liana Petrovici, Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual - Dacin Sara - cu sediul ales la S.C.A. "Feraru şi Asociaţii", în contradictoriu cu intimatele VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, Asociaţia "Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM", împotriva Hotărârii Arbitrale numărul 4 din 22 martie 2012 pronunţată de către Completul de arbitraj desemnat de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILA ŞI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 martie 20136. DECIZIE 184 18/12/2012

 DECIZIE nr. 184/A din 18 decembrie 2012
privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILA ŞI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 martie 20137. INSTRUCTIUNI 9 01/02/2013

 INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013
privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 martie 20138. ANEXA 01/02/2013

ANEXE din 1 februarie 2013privind stabilirea metodologiei de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

EMITENT
  • Ministerul Afacerilor Interne
  • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 164 din 27 martie 2013

    Data intrarii in vigoare: 27 martie 2013