Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "164"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2003/03/14"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2003/03/14"1. HOTARARE 2 10/03/2003

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 10 martie 2003
pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 martie 20032. DECIZIE 180 04/03/2003

 DECIZIE nr. 180 din 4 martie 2003
privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2003

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR - AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 martie 20033. ORDIN 168 03/03/2003

 ORDIN nr. 168 din 3 martie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizaţi

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 martie 20034. NORMA 03/03/2003

 NORME METODOLOGICE din 3 martie 2003
privind plata serviciilor medicale din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizaţi

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 martie 20035. HG 247 04/03/2003

 HOTĂRÂRE nr. 247 din 4 martie 2003
privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariaţilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 martie 2003

ACT ABROGAT6. ORDIN 111 26/02/2003

 ORDIN nr. 111 din 26 februarie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizaţi

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 martie 20037. NORMA 26/02/2003

 NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2003
privind plata serviciilor medicale din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizaţi

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 martie 20038. OUG 10 13/03/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 13 martie 2003
pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 martie 2003