Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "160"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2007/03/07"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2007/03/07"1. HG 203 28/02/2007

 HOTĂRÂRE nr. 203 din 28 februarie 2007
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Buzău şi în administrarea Consiliului Judeţean Buzău

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007

Data intrarii in vigoare: 07 martie 20072. HG 206 28/02/2007

 HOTĂRÂRE nr. 206 din 28 februarie 2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea sistemelor de apă potabilă şi canalizare şi construirea unei staţii noi de epurare a apelor uzate în Galaţi, România"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007

Data intrarii in vigoare: 07 martie 20073. HG 207 28/02/2007

 HOTĂRÂRE nr. 207 din 28 februarie 2007
privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007

Data intrarii in vigoare: 07 martie 20074. HG 208 28/02/2007

 HOTĂRÂRE nr. 208 din 28 februarie 2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa în domeniul privat al comunei Tuzla şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla, judeţul Constanţa

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007

Data intrarii in vigoare: 07 martie 20075. ORDIN 103 26/02/2007

 ORDIN nr. 103 din 26 februarie 2007
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2007

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007

Data intrarii in vigoare: 07 martie 20076. ORDIN 325 26/02/2007

 ORDIN nr. 325 din 26 februarie 2007
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2007

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007

Data intrarii in vigoare: 07 martie 20077. ORDIN 128 26/01/2007

 ORDIN nr. 128 din 26 ianuarie 2007
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2007

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007

Data intrarii in vigoare: 07 martie 20078. ORDIN 529 26/02/2007

 ORDIN nr. 529 din 26 februarie 2007
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2007

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007

Data intrarii in vigoare: 07 martie 20079. DECIZIE 81 08/02/2007

 DECIZIE nr. 81 din 8 februarie 2007
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007

Data intrarii in vigoare: 07 martie 200710. HG 200 28/02/2007

 HOTĂRÂRE nr. 200 din 28 februarie 2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, zona Teatrul de Vară"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007

Data intrarii in vigoare: 07 martie 2007