Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "154"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/03/10"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/03/10"1. DECRET 348 05/03/2010

 DECRET nr. 348 din 5 martie 2010
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 20102. DECRET 349 05/03/2010

 DECRET nr. 349 din 5 martie 2010
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proporţie de 80% a obligaţiilor aferente Contractului de finanţare dintre Banca Europeană de Investiţii şi S.C. Ford România - S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 20103. DECRET 350 05/03/2010

 DECRET nr. 350 din 5 martie 2010
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 20104. HG 167 03/03/2010

 HOTĂRÂRE nr. 167 din 3 martie 2010
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 20105. HG 168 03/03/2010

 HOTĂRÂRE nr. 168 din 3 martie 2010
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi siguranţă a navigaţiei "Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 20106. DECIZIE 121 09/03/2010

 DECIZIE nr. 121 din 9 martie 2010
pentru numirea doamnei Nicoleta-Ecaterina Eucarie în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 20107. DECIZIE 122 09/03/2010

 DECIZIE nr. 122 din 9 martie 2010
privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Clement, secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 20108. DECIZIE 123 09/03/2010

 DECIZIE nr. 123 din 9 martie 2010
privind eliberarea domnului Ciprian Constantin Ghioc din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 20109. DECIZIE 124 09/03/2010

 DECIZIE nr. 124 din 9 martie 2010
privind numirea domnului Marian Proorocu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 201010. DECIZIE 125 09/03/2010

 DECIZIE nr. 125 din 9 martie 2010
privind revocarea domnului Manea Eduard Nicuşor din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 2010