Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "15"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2024/01/09"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2024/01/09"1. HOTARARE 1342 29/12/2023

HOTĂRÂRE nr. 1.342 din 29 decembrie 2023privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, în domeniul public al judeţului Mureş, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 15 din 09 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2024  2. HOTARARE 1344 29/12/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.344 din 29 decembrie 2023privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru unele bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti şi transmiterea unora dintre acestea în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 15 din 09 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2024  3. HOTARARE 1345 29/12/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.345 din 29 decembrie 2023privind scăderea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Cluj din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 15 din 09 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2024  4. HOTARARE 1346 29/12/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.346 din 29 decembrie 2023privind aprobarea modelului steagului comunei Rucăr, judeţul Argeş

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 15 din 09 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2024  5. ORDIN 1505 20/12/2023

  ORDIN nr. 1.505 din 20 decembrie 2023privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor

  EMITENT
 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 15 din 09 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2024  6. ORDIN 106 13/12/2023

  ORDIN nr. 106 din 13 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 15 din 09 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2024