Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "145"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2024/02/22"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2024/02/22"1. DECIZIE 370 15/02/2024

DECIZIE nr. 370 din 15 februarie 2024privind modificarea punctului IX din anexa nr. 3 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 521/2017 pentru stabilirea formei, conţinutului şi a modalităţii de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016

EMITENT
 • Administrația Națională a Penitenciarelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 145 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  2. DECIZIE 555 24/10/2023

  DECIZIA nr. 555 din 24 octombrie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 şi ale art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 145 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  3. DECIZIE 556 24/10/2023

  DECIZIA nr. 556 din 24 octombrie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 145 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  4. ORDIN 27 15/02/2024

  ORDIN nr. 27 din 15 februarie 2024privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2024 de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 145 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  5. ORDIN 152 02/02/2024

  ORDIN nr. 152 din 2 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Berzasca, Unitatea de Producţie I Berzasca, judeţul Caraş-Severin

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 145 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  6. ORDIN 166 02/02/2024

  ORDIN nr. 166 din 2 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând oraşului Comăneşti, Unitatea de Producţie I Comăneşti, judeţul Bacău

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 145 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  7. ORDIN 236 06/02/2024

  ORDIN nr. 236 din 6 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Câmpina (U.P. V Orjogoaia), Direcţia Silvică Prahova

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 145 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  8. ORDIN 275 08/02/2024

  ORDIN nr. 275 din 8 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând municipiului Braşov, Unitatea de Producţie II Tărlung, judeţul Braşov

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 145 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  9. ORDIN 2 14/02/2024

  ORDIN nr. 2 din 14 februarie 2024pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele organizate de energie electrică la termen administrate de Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2023

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 145 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024