Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "130"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/02/25"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/02/25"1. HG 129 17/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 129 din 17 februarie 2010
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 25 februarie 20102. HG 128 17/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 128 din 17 februarie 2010
privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 25 februarie 20103. HG 126 17/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 126 din 17 februarie 2010
privind schimbarea regimului juridic al unui teren, în vederea realizării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, a unui program pentru construirea de locuinţe

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 25 februarie 20104. HG 127 17/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 127 din 17 februarie 2010
privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 25 februarie 20105. HG 113 17/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 113 din 17 februarie 2010
privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 25 februarie 2010

ACT ABROGAT6. ORDIN 3235 09/02/2010

 ORDIN nr. 3.235 din 9 februarie 2010
privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 25 februarie 2010