Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1289"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2020/12/24"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2020/12/24"1. NORMA 21/12/2020

NORME din 21 decembrie 2020privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  2. HOTARARE 1119 17/12/2020

  HOTĂRÂRE nr. 1.119 din 17 decembrie 2020privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a unor părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 279.680 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente", tronsonul 2

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  3. ORDIN 1545 22/12/2020

  ORDIN nr. 1.545 din 22 decembrie 2020privind modificarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  4. ORDIN 1546 22/12/2020

  ORDIN nr. 1.546 din 22 decembrie 2020privind modificarea articolului 6 din Schema de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv "Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  5. ORDIN 2178 22/12/2020

  ORDIN nr. 2.178 din 22 decembrie 2020pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  6. ORDIN 2179 22/12/2020

  ORDIN nr. 2.179 din 22 decembrie 2020pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea şi completarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  7. ORDIN 2180 22/12/2020

  ORDIN nr. 2.180 din 22 decembrie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  8. ORDIN 2181 22/12/2020

  ORDIN nr. 2.181 din 22 decembrie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  9. ORDIN 7 18/12/2020

  ORDIN nr. 7 din 18 decembrie 2020pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

  EMITENT
 • Banca Nationala a Romaniei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020  10. ORDIN 2171 21/12/2020

  ORDIN nr. 2.171 din 21 decembrie 2020pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2020