Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "127"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/02/24"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/02/24"1. HG 135 23/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 135 din 23 februarie 2010
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 20102. DECRET 309 22/02/2010

 DECRET nr. 309 din 22 februarie 2010
privind numirea unui procuror

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 20103. DECRET 310 22/02/2010

 DECRET nr. 310 din 22 februarie 2010
privind numirea unui procuror

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 20104. DECRET 311 22/02/2010

 DECRET nr. 311 din 22 februarie 2010
privind numirea unui procuror

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 20105. DECRET 312 22/02/2010

 DECRET nr. 312 din 22 februarie 2010
privind numirea unui procuror

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 20106. DECRET 313 22/02/2010

 DECRET nr. 313 din 22 februarie 2010
privind numirea unui procuror

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 20107. DECRET 314 22/02/2010

 DECRET nr. 314 din 22 februarie 2010
privind numirea unui procuror

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 20108. ORDIN 3240 15/02/2010

 ORDIN nr. 3.240 din 15 februarie 2010
privind reglementarea recunoaşterii funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 2010

ACT ABROGAT9. DECIZIE 4 12/01/2010

 DECIZIE nr. 4 din 12 ianuarie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 201010. HG 136 23/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 136 din 23 februarie 2010
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Olt

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 2010