Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "126"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2007/02/21"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2007/02/21"1. HG 143 14/02/2007

 HOTĂRÂRE nr. 143 din 14 februarie 2007
pentru modificarea art. 27 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 20072. HG 169 20/02/2007

 HOTĂRÂRE nr. 169 din 20 februarie 2007
privind acordarea unui ajutor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 20073. DECIZIE 37 20/02/2007

 DECIZIE nr. 37 din 20 februarie 2007
privind revocarea domnului Cristian Vlădescu din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 20074. DECIZIE 38 20/02/2007

 DECIZIE nr. 38 din 20 februarie 2007
privind numirea domnului Vasile Ciurchea în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 20075. HOTARARE 80 15/02/2007

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 15 februarie 2007
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 2007

ACT ABROGAT6. HOTARARE 83 15/02/2007

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 15 februarie 2007
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 20077. HOTARARE 1 19/02/2007

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 19 februarie 2007
privind regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale

EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 20078. ORDIN 21 01/02/2007

 ORDIN nr. 21 din 1 februarie 2007
privind completarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 20079. ORDIN 26 07/02/2007

 ORDIN nr. 26 din 7 februarie 2007
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituenţilor, aditivilor, substanţelor şi produselor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi microorganisme

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 2007

ACT ABROGAT10. NORMA 07/02/2007

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 7 februarie 2007
ce stabileşte metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituenţilor, aditivilor, substanţelor şi produselor nedorite, cu excepţia reziduurilor de pesticide şi microorganisme

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 2007

ACT ABROGAT