Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "121"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2018/02/08"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2018/02/08"1. HOTARARE 4 05/02/2018

HOTĂRÂRE nr. 4 din 5 februarie 2018referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecţie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 121 din 08 februarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2018  2. DECIZIE 745 23/11/2017

  DECIZIA nr. 745 din 23 noiembrie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 121 din 08 februarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2018  3. ORDIN 94 16/01/2018

  ORDIN nr. 94 din 16 ianuarie 2018privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii INDUSTRIAL PARK IŞALNIŢA - S.R.L.

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 121 din 08 februarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2018  4. ORDIN 171 19/01/2018

  ORDIN nr. 171 din 19 ianuarie 2018pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI - S.A.

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 121 din 08 februarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2018  5. ORDIN 188 22/01/2018

  ORDIN nr. 188 din 22 ianuarie 2018pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 121 din 08 februarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2018  6. ORDIN 33 07/02/2018

  ORDIN nr. 33 din 7 februarie 2018pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 121 din 08 februarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2018  7. CIRCULARA 4 07/02/2018

  CIRCULARĂ nr. 4 din 7 februarie 2018privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  EMITENT
 • Banca Nationala a Romaniei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 121 din 08 februarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2018