Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1192"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2023/12/29"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2023/12/29"1. ANEXA 28/12/2023

ANEXE din 28 decembrie 2023privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Tren metropolitan Gilău-Floreşti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonţida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1192 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  2. HOTARARE 1327 28/12/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.327 din 28 decembrie 2023privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Tren metropolitan Gilău-Floreşti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonţida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1192 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  3. HOTARARE 62 13/12/2023

  HOTĂRÂRE nr. 62 din 13 decembrie 2023privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

  EMITENT
 • Colegiul Psihologilor din România
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1192 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  4. ORD DE URGENTA 124 28/12/2023

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2023privind derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1192 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  5. HOTARARE 1326 28/12/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.326 din 28 decembrie 2023privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1192 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  6. HOTARARE 1329 28/12/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.329 din 28 decembrie 2023pentru aprobarea unor măsuri necesare derulării activităţii societăţilor prestatoare de servicii de proiectare şi performanţă energetică

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1192 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  7. ORDIN 119 29/12/2023

  ORDIN nr. 119 din 29 decembrie 2023pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2024 şi a bugetului proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1192 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024