Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1190"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2023/12/29"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2023/12/29"1. ORDIN 4335 21/12/2023

ORDIN nr. 4.335 din 21 decembrie 2023privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  2. ORDIN 1269 27/12/2023

  ORDIN nr. 1.269 din 27 decembrie 2023privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  3. LEGE 418 28/12/2023

  LEGE nr. 418 din 28 decembrie 2023privind instituirea Schemei de certificare voluntară "De origine România - D.O.R."

  EMITENT
 • Parlamentul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  4. DECRET 1708 28/12/2023

  DECRET nr. 1.708 din 28 decembrie 2023pentru promulgarea Legii privind instituirea Schemei de certificare voluntară "De origine România - D.O.R."

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  5. ORD DE URGENTA 125 28/12/2023

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2023pentru completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum şi a art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  6. ORDIN 2080 28/12/2023

  ORDIN nr. 2.080 din 28 decembrie 2023pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  7. PROCEDURA 28/12/2023

  PROCEDURĂ din 28 decembrie 2023privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  8. ORDIN 4339 21/12/2023

  ORDIN nr. 4.339 din 21 decembrie 2023pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  9. ORDIN 5440 29/12/2023

  ORDIN nr. 5.440 din 29 decembrie 2023privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2024

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023  10. ORDIN 1332 28/12/2023

  ORDIN nr. 1.332 din 28 decembrie 2023pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1190 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2023