Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1179"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2023/12/27"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2023/12/27"1. ANEXA 15/12/2023

ANEXE din 15 decembrie 2023privind autorizarea entităţilor prevăzute la art. 163^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

EMITENT
 • Autoritatea de Supraveghere Financiară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 06 ianuarie 2024  2. REGULAMENT 15 15/12/2023

  REGULAMENT nr. 15 din 15 decembrie 2023privind autorizarea entităţilor prevăzute la art. 163^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

  EMITENT
 • Autoritatea de Supraveghere Financiară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 06 ianuarie 2024  3. ORDIN 200 22/12/2023

  ORDIN nr. 200 din 22 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2023  4. ORDIN 1231 18/12/2023

  ORDIN nr. 1.231 din 18 decembrie 2023pentru completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2023  5. DECIZIE 640 21/11/2023

  DECIZIA nr. 640 din 21 noiembrie 2023referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 33/2023 privind numirea vicepreşedinţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2023  6. ORDIN 201 27/12/2023

  ORDIN nr. 201 din 27 decembrie 2023pentru modificarea alineatelor (2) şi (4) ale articolului 6 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2023  7. ORDIN 2325 22/12/2023

  ORDIN nr. 2.325 din 22 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2023  8. ORDIN 6216 22/12/2023

  ORDIN nr. 6.216 din 22 decembrie 2023privind modificarea şi completarea schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 194/2018

  EMITENT
 • Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2023