Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1162"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2023/12/21"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2023/12/21"1. HOTARARE 158 19/12/2023

HOTĂRÂRE nr. 158 din 19 decembrie 2023referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale - COM (2023) 533 final

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1162 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2023  2. HOTARARE 159 19/12/2023

  HOTĂRÂRE nr. 159 din 19 decembrie 2023referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele multianuale de anchetă, notificările privind prezenţa organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, derogările temporare de la interdicţiile de import şi cerinţele speciale de import şi stabilirea procedurilor de acordare a acestora, cerinţele temporare de import pentru plante, produse vegetale şi alte obiecte cu risc ridicat, stabilirea de proceduri pentru includerea pe listă a plantelor cu risc ridicat, conţinutul certificatelor fitosanitare, utilizarea paşapoartelor fitosanitare şi în ceea ce priveşte anumite cerinţe de raportare pentru zonele demarcate şi anchetele privind organismele dăunătoare - COM (2023) 661 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1162 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2023  3. HOTARARE 160 19/12/2023

  HOTĂRÂRE nr. 160 din 19 decembrie 2023referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 - Obţinerea de rezultate astăzi şi pregătirea pentru viitor - COM (2023) 638 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1162 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2023  4. ORDIN 2564 11/12/2023

  ORDIN nr. 2.564 din 11 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1162 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2023  5. ORDIN 118 20/12/2023

  ORDIN nr. 118 din 20 decembrie 2023privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2024

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1162 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024