Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1159"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2023/12/21"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2023/12/21"1. ORDIN 168 13/12/2023

ORDIN nr. 168 din 13 decembrie 2023pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2023  2. ORDIN 179 10/11/2023

  ORDIN nr. 179 din 10 noiembrie 2023pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2024  3. DISPOZITIE 10/11/2023

  DISPOZIȚII GENERALE din 10 noiembrie 2023de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2024  4. ORDIN 2089 06/10/2023

  ORDIN nr. 2.089 din 6 octombrie 2023pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2024  5. DISPOZITIE 06/10/2023

  DISPOZIȚII GENERALE din 6 octombrie 2023de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2024  6. ORDIN 20892 24/10/2023

  ORDIN nr. 20.892 din 24 octombrie 2023pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2024  7. DISPOZITIE 24/10/2023

  DISPOZIȚII GENERALE din 24 octombrie 2023de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2024  8. ORDIN 343 18/12/2023

  ORDIN nr. 343 din 18 decembrie 2023privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

  EMITENT
 • Agenția Națională pentru Resurse Minerale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  9. ORDIN 555 19/12/2023

  ORDIN nr. 555 din 19 decembrie 2023privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis "Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală"

  EMITENT
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2023  10. ORDIN 1114 04/12/2023

  ORDIN nr. 1.114 din 4 decembrie 2023privind modificarea şi completarea Metodologiei de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. 635/2022

  EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2023