Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "113"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2019/02/13"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2019/02/13"1. MEMORANDUM 06/09/2018

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 septembrie 2018între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării

EMITENT
 • Act Internaţional
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 17 iunie 2019  2. HOTARARE 4 11/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 februarie 2019privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019  3. DECIZIE 596 27/09/2018

  DECIZIA nr. 596 din 27 septembrie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7 alin. (1), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019  4. HOTARARE 56 08/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 56 din 8 februarie 2019pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid la 6 septembrie 2018

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019  5. HOTARARE 60 08/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 60 din 8 februarie 2019privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Tulcea - Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019  6. ORDIN 13 23/01/2019

  ORDIN nr. 13 din 23 ianuarie 2019privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019  7. ORDIN 87 12/02/2019

  ORDIN nr. 87 din 12 februarie 2019pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 10 Vadu Paşii din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

  EMITENT
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019  8. ORDIN 274 31/01/2019

  ORDIN nr. 274 din 31 ianuarie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019  9. ORDIN 1384 07/02/2019

  ORDIN nr. 1.384 din 7 februarie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

  EMITENT
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019  10. ORDIN 513 05/02/2019

  ORDIN nr. 513/C din 5 februarie 2019privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.908/C/2013

  EMITENT
 • Ministerul Justiţiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019