Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "108"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/02/17"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/02/17"1. HOTARARE 6 16/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 februarie 2010
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 20102. HOTARARE 7 16/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 16 februarie 2010
privind modificarea alin. (3) al art. 40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 20103. DECRET 220 15/02/2010

 DECRET nr. 220 din 15 februarie 2010
privind conferirea unor decoraţii cu însemn de război

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 20104. HG 99 10/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 10 februarie 2010
pentru aprobarea organizării de către Colegiul Naţional de Apărare din România a modulului 4 din Cursul de nivel înalt în domeniul politicii europene de securitate şi apărare în cadrul Colegiului European de Securitate şi Apărare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 20105. HG 86 05/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 5 februarie 2010
pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 20106. ORDIN 35 15/02/2010

 ORDIN nr. 35 din 15 februarie 2010
privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 2010

ACT ABROGAT7. LEGE (R) 274 21/06/2004

 LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 2010

ACT ABROGAT8. ORDIN 3081 27/01/2010

 ORDIN nr. 3.081 din 27 ianuarie 2010
privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 20109. HG 98 10/02/2010

 HOTĂRÂRE nr. 98 din 10 februarie 2010
privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 2010

ACT ABROGAT