Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1070"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/11/04"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/11/04"1. ANEXA 31/10/2022

ANEXĂ din 31 octombrie 2022privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1070 din 04 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 2022  2. ORDIN 3322 28/10/2022

  ORDIN nr. 3.322 din 28 octombrie 2022privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1070 din 04 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 2022  3. ANEXA 28/10/2022

  ANEXĂ din 28 octombrie 2022privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1070 din 04 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 2022  4. DECRET 1239 03/11/2022

  DECRET nr. 1.239 din 3 noiembrie 2022privind acreditarea unui ambasador

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1070 din 04 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 2022  5. DECRET 1240 03/11/2022

  DECRET nr. 1.240 din 3 noiembrie 2022privind acreditarea unui ambasador

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1070 din 04 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 2022  6. DECIZIE 446 12/10/2022

  DECIZIA nr. 446 din 12 octombrie 2022referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4, referitoare la introducerea art. 254^2, din Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1070 din 04 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 2022  7. HOTARARE 1347 02/11/2022

  HOTĂRÂRE nr. 1.347 din 2 noiembrie 2022privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1070 din 04 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 2022  8. RECTIFICARE 2595 03/10/2022

  RECTIFICARE nr. 2.595 din 3 octombrie 2022referitoare la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.595/2022

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1070 din 04 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 2022  9. ORDIN 3934 25/10/2022

  ORDIN nr. 3.934 din 25 octombrie 2022pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

  EMITENT
 • Ministerul Finantelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1070 din 04 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 2022  10. ORDIN 154 27/10/2022

  ORDIN nr. 154 din 27 octombrie 2022pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1070 din 04 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 2022