Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1058"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2020/11/11"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2020/11/11"1. ORDIN 178 22/10/2020

ORDIN nr. 178 din 22 octombrie 2020pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1058 din 11 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2020  2. DECIZIE 596 15/07/2020

  DECIZIA nr. 596 din 15 iulie 2020referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (6^4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1058 din 11 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2020  3. ORDIN 1200 22/10/2020

  ORDIN nr. 1.200 din 22 octombrie 2020privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 1 "Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri", obiectivul specific 1.1 "Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile" şi obiectivul specific 1.2 "Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1058 din 11 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2020  4. SCHEMA 22/10/2020

  SCHEMĂ din 22 octombrie 2020de ajutor de minimis "VIITOR PENTRU TINERII NEETs I"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1058 din 11 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2020  5. HOTARARE 21 10/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 21 din 10 noiembrie 2020privind numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul României

  EMITENT
 • Autoritatea Electorală Permanentă
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1058 din 11 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2020