Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1051"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2023/11/21"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2023/11/21"1. HOTARARE 148 20/11/2023

HOTĂRÂRE nr. 148 din 20 noiembrie 2023pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 21 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2023  2. HOTARARE 1118 16/11/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.118 din 16 noiembrie 2023privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 21 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2023  3. HOTARARE 1121 16/11/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 16 noiembrie 2023privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în sensul actualizării denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 21 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2023  4. HOTARARE 1125 16/11/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 16 noiembrie 2023privind transmiterea unei părţi din imobilul cu nr. MF 168299, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale - S.A. Giurgiu, în vederea implementării obiectivului de investiţii "D.A.N.U.B.E. - Reţea de acces la Dunăre - Deblocarea circulaţiei în Europa, prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime - Port Giurgiu" - Cod SMIS 140007

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 21 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2023  5. HOTARARE 1126 16/11/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 16 noiembrie 2023privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al Judeţului Timiş, respectiv în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Eremia Grigorescu" al Judeţului Galaţi

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 21 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2023  6. HOTARARE 1131 16/11/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.131 din 16 noiembrie 2023privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria", pe o perioadă de 20 de ani, a unei părţi din imobilul 2252, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 21 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2023  7. HOTARARE 1133 16/11/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 16 noiembrie 2023privind înscrierea în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. M.F. 152761, a unor construcţii care se dau în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, actualizarea datelor tehnice, adresei şi valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 152760 şi actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei şi valorilor de inventar ale bunului imobil cu nr. M.F. 152761, precum şi trecerea acestora din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 21 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2023  8. ORDIN 324 15/11/2023

  ORDIN nr. 324 din 15 noiembrie 2023privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 101/2023

  EMITENT
 • Agenția Națională pentru Resurse Minerale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 21 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2023