Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "103"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/02/08"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/02/08"1. ORDIN 2710 26/10/2011

 ORDIN nr. 2.710 din 26 octombrie 2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 20122. ORDIN 2709 26/10/2011

 ORDIN nr. 2.709 din 26 octombrie 2011
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 20123. HG 60 01/02/2012

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 1 februarie 2012
privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române - Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 20124. HG 77 08/02/2012

 HOTĂRÂRE nr. 77 din 8 februarie 2012
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Dezmeri Ştefan-Ioan

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 20125. HG 78 08/02/2012

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 8 februarie 2012
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea plăţii serviciului datoriei publice externe

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 20126. ORDIN 14 04/01/2012

 ORDIN nr. 14 din 4 ianuarie 2012
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 20127. ORDIN 131 02/02/2012

 ORDIN nr. 131 din 2 februarie 2012
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 20128. ORDIN 13 04/01/2012

 ORDIN nr. 13 din 4 ianuarie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 20129. ORDIN 132 02/02/2012

 ORDIN nr. 132 din 2 februarie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 201210. ORDIN 6687 20/12/2011

 ORDIN nr. 6.687 din 20 decembrie 2011
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2012