Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1024"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2020/11/03"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2020/11/03"1. ORDIN 1837 29/10/2020

ORDIN nr. 1.837 din 29 octombrie 2020privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2020  2. ORDIN 186 21/10/2020

  ORDIN nr. 186 din 21 octombrie 2020pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la conducta de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2020  3. ORDIN 187 21/10/2020

  ORDIN nr. 187 din 21 octombrie 2020pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2020  4. LEGE 225 30/10/2020

  LEGE nr. 225 din 30 octombrie 2020pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie

  EMITENT
 • Parlamentul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 2020  5. AMENDAMENT 15/01/1992

  AMENDAMENT din 15 ianuarie 1992la articolul 8 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie

  EMITENT
 • Act Internaţional
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2020  6. DECRET 823 30/10/2020

  DECRET nr. 823 din 30 octombrie 2020privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2020  7. DECIZIE 525 30/06/2020

  DECIZIA nr. 525 din 30 iunie 2020referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2020  8. HOTARARE 904 22/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 904 din 22 octombrie 2020privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al Judeţului Satu Mare, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al Judeţului Satu Mare a unui teren şi comasarea acestuia cu alt imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al Judeţului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat în urma comasării, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2020  9. ORDIN 1182 16/10/2020

  ORDIN nr. 1.182 din 16 octombrie 2020privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2020  10. ORDIN 184 21/10/2020

  ORDIN nr. 184 din 21 octombrie 2020privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1024 din 03 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2020