Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1021"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/10/20"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/10/20"1. DECIZIE 46 19/09/2022

DECIZIA nr. 46 din 19 septembrie 2022referitoare la interpretarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011

EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2022  2. HOTARARE 1261 12/10/2022

  HOTĂRÂRE nr. 1.261 din 12 octombrie 2022privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cuprinse în anexa nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2022  3. HOTARARE 1262 12/10/2022

  HOTĂRÂRE nr. 1.262 din 12 octombrie 2022pentru actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti, precum şi pentru transmiterea unui bun imobil din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2022  4. ORDIN 314 23/09/2022

  ORDIN nr. 314 din 23 septembrie 2022privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 3.264/2002 a activităţii miniere de exploatare a andezitului din perimetrul Valea Arsului-Crişcior, judeţul Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.477/2004

  EMITENT
 • Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2022  5. ORDIN 325 12/10/2022

  ORDIN nr. 325 din 12 octombrie 2022privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

  EMITENT
 • Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2022  6. ORDIN 3886 14/10/2022

  ORDIN nr. 3.886 din 14 octombrie 2022privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne

  EMITENT
 • Ministerul Finantelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2022  7. ORDIN 3887 14/10/2022

  ORDIN nr. 3.887 din 14 octombrie 2022privind desemnarea organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, precum şi pentru stabilirea creanţelor bugetului de stat, în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

  EMITENT
 • Ministerul Finantelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2022  8. ORDIN 5133 30/08/2022

  ORDIN nr. 5.133 din 30 august 2022privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Sfera Kinderzentrum - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 1, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Sfera Kinderzentrum" din municipiul Bucureşti, sectorul 1

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2022  9. RAPORT 10403 04/08/2022

  RAPORT nr. 10.403 din 4 august 2022privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Prahova în Acţiune în anul 2022

  EMITENT
 • Autoritatea Electorală Permanentă
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2022  10. RAPORT 11652 08/09/2022

  RAPORT nr. 11.652 din 8 septembrie 2022privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul "Mişcarea Social Liberală" în anul 2022

  EMITENT
 • Autoritatea Electorală Permanentă
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1021 din 20 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2022