Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "10"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/01/07"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/01/07"1. DECIZIE 902 25/10/2012

 DECIZIE nr. 902 din 25 octombrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 20132. ORDIN 1336 21/12/2012

 ORDIN nr. 1.336 din 21 decembrie 2012
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20133. ORDIN 3484 19/12/2012

 ORDIN nr. 3.484 din 19 decembrie 2012
pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.330/2012

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 20134. ORDIN 4048 18/12/2012

 ORDIN nr. 4.048 din 18 decembrie 2012
privind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 20135. DECIZIE 916 01/11/2012

 DECIZIE nr. 916 din 1 noiembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 20136. DECIZIE 896 25/10/2012

 DECIZIE nr. 896 din 25 octombrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 20137. ORDIN 1349 21/12/2012

 ORDIN nr. 1.349 din 21 decembrie 2012
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 232/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 2013