Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "1"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/01/03"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/01/03"1. ORDIN 1148 29/12/2021

ORDIN nr. 1.148 din 29 decembrie 2021privind modificarea anexelor nr. 8-a, 8-b şi 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 ianuarie 2022  2. ORDIN 3010 30/12/2021

  ORDIN nr. 3.010 din 30 decembrie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 ianuarie 2022  3. ORDIN 3011 30/12/2021

  ORDIN nr. 3.011 din 30 decembrie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 ianuarie 2022  4. ORDIN 191 24/12/2021

  ORDIN nr. 191 din 24 decembrie 2021privind formarea iniţială, în anul 2022, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 ianuarie 2022  5. ORDIN 2390 27/12/2021

  ORDIN nr. 2.390 din 27 decembrie 2021pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 ianuarie 2022  6. ORDIN 137 22/12/2021

  ORDIN nr. 137 din 22 decembrie 2021pentru aprobarea Procedurii privind determinarea capacităţii disponibile în reţelele electrice pentru racordarea de noi instalaţii de producere a energiei electrice

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 martie 2022  7. PROCEDURA 22/12/2021

  PROCEDURĂ din 22 decembrie 2021privind determinarea capacităţii disponibile în reţelele electrice pentru racordarea de noi instalaţii de producere a energiei electrice

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 martie 2022  8. ORDIN 1149 29/12/2021

  ORDIN nr. 1.149 din 29 decembrie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 ianuarie 2022  9. ORDIN 1147 29/12/2021

  ORDIN nr. 1.147 din 29 decembrie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 ianuarie 2022  10. ORDIN 1146 29/12/2021

  ORDIN nr. 1.146 din 29 decembrie 2021pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 ianuarie 2022