Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE"981. ORDIN 26 15/03/2013

 ORDIN nr. 26 din 15 martie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 19 martie 2013982. ORDIN 27 15/03/2013

 ORDIN nr. 27 din 15 martie 2013
pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 307/2009

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 19 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 19 martie 2013983. ORDIN 17 15/02/2013

 ORDIN nr. 17 din 15 februarie 2013
pentru modificarea anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 01 martie 2013984. ORDIN 14 08/02/2013

 ORDIN nr. 14 din 8 februarie 2013
privind introducerea obligativităţii deţinerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetăţenii Republicii Arabe Siriene care tranzitează aeroporturile din România

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 15 februarie 2013

Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2013985. ORDIN 13 04/02/2013

 ORDIN nr. 13 din 4 februarie 2013
pentru modificarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 5 februarie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 februarie 2013986. ORDIN 6 30/01/2013

 ORDIN nr. 6 din 30 ianuarie 2013
pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 4/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 31 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2013987. ORDIN 5 28/01/2013

 ORDIN nr. 5 din 28 ianuarie 2013
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2013988. ORDIN 4 19/01/2013

 ORDIN nr. 4 din 19 ianuarie 2013
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 2013989. ORDIN 3 17/01/2013

 ORDIN nr. 3 din 17 ianuarie 2013
privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 ianuarie 2013990. ORDIN 286 28/12/2012

 ORDIN nr. 286 din 28 decembrie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea competenţelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau ale instituţiilor şi structurilor aflate în subordine, în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 ianuarie 2013