Rezultate căutare pentru

Titlul contine "regulamentul de organizare si functionare"81. HOTARARE 67 20/07/2017

HOTĂRÂRE nr. 67 din 20 iulie 2017privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011

EMITENT
 • Camera Auditorilor Financiari din România
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 623 din 01 august 2017

  Data intrarii in vigoare: 01 august 2017  82. ORDIN 79 27/03/2017

  ORDIN nr. 79 din 27 martie 2017privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 229 din 04 aprilie 2017

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2017  83. ORDIN 870 27/05/2009

   ORDIN nr. 870 din 27 mai 2009
  privind abrogarea lit. j) a art. 16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 658/2009

  EMITENT: MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009

  Data intrarii in vigoare: 12 iunie 2009  84. ORDIN 1349 03/09/2007

   ORDIN nr. 1.349 din 3 septembrie 2007
  privind abrogarea art. 2^1-2^3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.018/2005 privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 13 septembrie 2007

  Data intrarii in vigoare: 13 septembrie 2007  85. HG 293 22/06/1993

   HOTĂRÂREA Nr. 293 din 22 iunie 1993
  cu privire la modificarea art. 14 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 130 din 25 februarie 1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Loteriilor şi Pronosticurilor Sportive din România

  EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 148 din 2 iulie 1993

  Data intrarii in vigoare: 02 iulie 1993

  ACT ABROGAT  86. ORDIN 563 22/12/2020

  ORDIN nr. 563 din 22 decembrie 2020pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1298 din 28 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2021  87. ORDIN 573 18/12/2018

  ORDIN nr. 573 din 18 decembrie 2018privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1095 din 22 decembrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2018  88. ORDIN 407 20/11/2017

  ORDIN nr. 407 din 20 noiembrie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 937 din 28 noiembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 28 noiembrie 2017  89. ORDIN 250 31/10/2012

   ORDIN nr. 250 din 31 octombrie 2012
  privind organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" şi pentru modificarea anexelor nr. 2, 2a), 3, 3a), 4 şi 4a) la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 133/2012

  EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

  Data intrarii in vigoare: 14 noiembrie 2012