Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ?I PĂDURILOR"81. ORDIN 1108 23/03/2012

 ORDIN nr. 1.108 din 23 martie 2012
privind modificarea lit. c) a art. 3 din Metodologia de acordare a compensaţiei pentru pierderea de venit corespunzătoare suprafeţelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protecţie înfiinţate pe terenurile agricole, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 649/2008

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 29 martie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 martie 201282. ORDIN 988 08/03/2012

 ORDIN nr. 988 din 8 martie 2012
privind aprobarea derogării de la măsurile de protecţie pentru unele specii de păsări aflate în mediul natural

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 28 martie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 martie 201283. ORDIN 1016 14/03/2012

 ORDIN nr. 1.016 din 14 martie 2012
privind prohibiţia pescuitului în anul 2012

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 22 martie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 martie 201284. ORDIN 107 25/01/2012

 ORDIN nr. 107 din 25 ianuarie 2012
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 665/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 martie 201285. GHID 07/03/2012

 GHID DE FINANŢARE din 7 martie 2012
a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 14 martie 2012

Data intrarii in vigoare: 14 martie 201286. ORDIN 981 07/03/2012

 ORDIN nr. 981 din 7 martie 2012
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 14 martie 2012

Data intrarii in vigoare: 14 martie 2012

ACT ABROGAT87. NORMATIV 06/02/2012

NORMATIV DE CONŢINUT din 6 februarie 2012al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

EMITENT
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 151 din 07 martie 2012

  Data intrarii in vigoare: 07 martie 2012

  ACT ABROGAT  88. ORDIN 799 06/02/2012

   ORDIN nr. 799 din 6 februarie 2012
  privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 7 martie 2012

  Data intrarii in vigoare: 07 martie 2012

  ACT ABROGAT  89. CONTRACT CADRU 06/02/2012

   CONTRACT-CADRU din 6 februarie 2012
  de închiriere a plajei Mării Negre

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 28 februarie 2012

  Data intrarii in vigoare: 28 februarie 2012  90. ORDIN 801 06/02/2012

   ORDIN nr. 801 din 6 februarie 2012
  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 28 februarie 2012

  Data intrarii in vigoare: 28 februarie 2012